ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΔ ΙΙ

Βαθμολογία θεωρίας ΔΔ ΙΙ με το 50%.

Δ.Καραμανώλης
GRADES_DDΙΙ_50%_06_2016.pdf

Advertisements

Τμήματα εργαστηριακών ασκήσεων, Δασική Διαχειριστική ΙΙ

Τα τμήματα των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Δασική Διαχειριστική ΙΙ διαμορφώνονται σε αντιστοιχία με τα τμήματα του χειμερινού εξαμήνου (Δασική Διαχειριστική Ι)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΙ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Δασική Διαχειριστική ΙΙ 8ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος

Δ. Καραμανώλης
Αν. Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Η παράδοση του μαθήματος Δασική Διαχειριστική ΙΙ, 8ου εξαμήνου της Τετάρτης 2 Μαρτίου 2016 δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.
Δ. Καραμανώλης
Αν. Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Ο Β ΑΘΜΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΜΠΤΕΜΒ ΙΟΥ 2015

Οι φοιτήτριες/τες με τους παρακάτω ΑΕΜ:
5652
5890
5894
5771
έχουν εξεταστεί ΕΠΙΤΥΧΩΣ στο μάθημα Δασική Διαχειριστική ΙΙ και οι βαθμοί τους θα ανακοινωθούν στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2016 Από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης

***********************************************************
Dr. Vasilis Giannakopoulos
Forest Management & Remote Sensing Lab
Planning & Development of Natural Resources Dpt
School of Forestry & Natural Environment
Aristotle University
University Campus P.O. Box 248
GR 541 24 Thessaloniki, Greece
voice: +30 2310 99 2340, fax: +30 2310 99 8897
e-mail: vgian@for.auth.gr http://users.auth.gr/vgian
***********************************************************
«Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever!» Mahatma Gandhi (1869-1948)